James Hawes: Den korte historie om Tyskland

Haweskonigsberg

Foto: Anonym - fra Wikipedia.

Den Preussiske hovedstad Königsberg før ødelæggelsen i 1945.

Anmeldelse. Der findes en del historiebøger om Tysklands historie. Og en bog er ikke nok, for eftersom man kan blive i tvivl om, hvad Tyskland er eller hvor Tyskland er afhængig af tidspunktet – så skal der flere til. Britten James Hawes er ph.d i Tysk, og han har skrevet ”Den korte historie om Tyskland”. Og kort anmeldt: Det er en fremragende historiebog.

James Hawes har 240 sider til sin rådighed og han begynder gennemløbet af Tysklands historie for 2.500 år siden. Her under en halvsides resume:

For 2.500 år siden dukker ”proto-germanerne” op med et nogenlunde fælles sprog, som adskiller sig fra de latinske og slaviske sprog. De skrev ikke selv noget ned, men vi hører om dem, fordi de begynder at handle med den civiliserede verden i syd.

Efter årtusindeskiftet kommer Julius Cæsar og romerne, men de slipper aldrig for alvor over Rhinen, hvor germanerne bor i skovene. Og hvor langt mod øst skovriget rækker fortaber sig, men efter Elben bliver området slavisk. Romerne bliver slået i et legendarisk slag i år 9 Teutoburgerskoven af den germanske hærfører Hermann, også kendt som Armenius.

Senere samler Karl den Store et enormt rige med centrum Aachen. Men det holder ikke og efter hans død splittes det – og en stor knast falder af øst for Rhinen i år 842. Det som udvikler sig til Tyskland, som i århundreder er løst sammenflikkede stater under den tysk-romerske kejser.

I løbet af middelalderen danner ridderne Den Tyske Orden et rige i bunden af Østersøen, øst for Elben: Preussen. Preusserne er soldater og den herskende klasse, junkerne, dominerer. De junkere, der ikke får jord, bliver soldater og generationer af "von"er bliver til officerer.

Preusserne er ikke en del af det tysk-romerske kejserrige. Kejseren vælges af kurfyrster og biskopper, og det er kun kejseren, der kan krone en konge. Gennem giftermål bliver Preussen og Brandenburg et land, og den preussiske konge kroner sig selv. Berlin er hovedstaden, men Königsberg er det åndelige centrum.

Preussen bliver næsten udslettet af Napoleon, men held i sprøjten fører Preusserne på sejrherrernes side i slaget ved Waterloo, hvor de allierede med Preussen og General Blücher i en central rolle smadrer Napoleons forsøg på europæisk dominans. 

Haweskort

Preusserne udvikler sig til en konkurrerende magt til kejseren i Wien blandt andet fordi Britterne forærede Preussen industriområderne ved Rhinen i 1814.

Med Bismarck ved roret overtager Preussen hele Tyskland i 1871 og gør Berlin, i Preussen (Brandenburg) til det naturlige centrum for Tyskland. James Hawes argumenterer for, at Adolf Hitler primært kom til magten med støtte fra Preussere der ville Rusland til livs og med støtte fra befolkningen i øst. Uden Preussen var Adolf Hitler aldrig blevet til noget.

I 1948 nedlagde de allierede Preussen, og områderne blev opslugt og omdøbt af Polen og Sovjetunionen. Østpreusserne blev fordrevet. Konrad Adenauer, som var kansler i Vesttyskland med udgangspunkt i hovedstaden Bonn, foreslog de allierede at opgive Berlin og til gengæld få nogle bidder af DDR. I stedet endte Berlin med igen at blive hovedstad i Tyskland med et snævert flertal, og hovedstaden rykkede igen fra vest mod øst.

James Hawes store fortælling om Tyskland er, at der eksisterer to mindst to tysklande: Et vestligt orienteret Tyskland mellem Rhinen og Elben. Og et østligt orienteret Tyskland på den anden side af Elben - Østelbien. Og at det lykkes den Østelbiske del at dominere den vestlige. Historien om øst og vest er ifølge James Hawes ikke en historie, der opstod med delingen efter 1945. Det er en historie om Tyskland, som ifølge James Hawes rækker mindst 2.000 år tilbage i tiden. James Hawes ser historien og konflikterne gentaget i dag, hvor det rige vest domineres af det fattige øst. I er meget store værdier kanaliseret fra vest til øst i den seneste generation. I de sidste kapitler trækker han de historiske tråde helt frem til Angela Merkel og de seneste tyske valg.

Øst har altid været fattigere end vest, og i dag er politikere die Linke og AFD primært valgt i det tidligere Østtyskland – ikke fordi, de her tidligere var kommunister, men fordi kulturen her tydeligt adskiller sig fra vest.

Bogen i gennem illustrerer James Hawes sine pointer og sin fortælling med simple diagrammer, skitser og kort. Med så god en bog kunne man have håbet på et lidt flottere udstyr, men det kræver som regel sponsorer.

Det er en ganske utrolig elegant fortalt historiebog, og uanset om du erklærer dig enig eller uenig i James Hawes ”spin” af den tyske historie, så er den ganske tankevækkende. Historiefortællingen er faktabaseret, men det er også en fortolkning, en fortælling som sætter Tysklands historie i ramme. Udover hovedlinjen i historien er bogen også sprængfyldt med sidehistorier om fx Luther, Bismarck, Weimarrepublikken, Valutareformen og Wirtschaftswunder.

Selvom du har en bog stående på hylderne om Tysklands historie, så er du nødt til også at have James Hawes med i samlingen. I begejstringens rus får den 5 berlinerbamsebjørne for sin veltalende, provokerende og klare argumentation, som med historiens briller sætter nyt lys på nutiden. Og det er vel der hvor vi – udover almindelig nysgerrighed – har allermest udbytte af at forstå historien. 

James Hawes er ph.d. i tysk og har undervist på universiteterne i Maynooth, Sheffild, Swansea og Oxford. Han har udgivet flere bøger, og er kuriøst nok gift med en preussisk aristokrat, hvis families jordbesiddelser lå så langt mod øst, at de i dag er en del af Rusland.


HawesbogJames Hawes
Den korte historie om Tyskland
Forlaget Bilgrav

2019
240 sider